mobile-pocket

Údaje

mobile-pocket je produktom firmy bluesource – mobile solutions gmbh

Manažment

DI (FH) Wolfgang Stockner
DI (FH) Roland Sprengseis

Bankové údaje

RB Region Pregarten, Bankstelle Hagenberg
Číslo účtu: 5.223.235
Kód banky: 34.460

IBAN: AT233446000005223235
BIC: RZOOAT2L460

Číslo v Obchodnom registri:

FN 283982 x Obchodný register v Linzi

Photo Credits

© Aliaksei Kaponia / 123rf.com